Omstreeks 1250 werden in Groot Zimbabwe steenstructuren gebouwd, bestaande uit stenen muren die omheiningen vormden, platforms om hutten te ondersteunen en een enorme omheining met een kegelvormige toren. Groot Zimbabwe was de hoofdstad van de heersers van een samenleving die haar rijkdom ontleende aan zowel het houden van vee als het handelen met de kuststaten van Oost-Afrika.

Speksteenvogelfiguren werden gevonden op muren en monolieten van de oude stad 'Groot Zimbabwe'. Deze speksteenvogels werden ongeveer 760 jaar geleden bij 'Groot Zimbabwe' ontdekt.

geschiedenis van de beeldhouwkunst in zimbabwe_1.jpg