Een van de vroegst bekende Zimbabwe-tradities is het gebruik van totems en deze worden vaak afgebeeld in de sculpturen die je in het hele land ziet.

Deze Totems weten ook dat mituos werden gebruikt door de AmaNdebele en MaShona om de verschillende clans te identificeren die de oude beschavingen van de dynastieën vormden. De symbolen worden meestal geassocieerd met dierennamen en bieden de sociale identiteit van de clan. Ze zijn ook bedoeld om te waken tegen incestueus gedrag en om iemand te prijzen in gereciteerde poëzie.

Er zijn ten minste 25 identificeerbare totems en 60 hoofdnamen in de hedendaagse AmaNdebele en MaShona-samenleving. Totems zijn meestal dieren en lichaamsdelen. Voorbeelden zijn visarend, zebra, leeuw, aap, olifant of been, hart en longen, etc.

Totem-identiteit is erg belangrijk bij traditionele ceremonies. Mensen van dezelfde totem zijn afstammelingen van één gemeenschappelijke voorouder en de AmaNdebele en MaShona herkennen deze totemeenheid zelfs over de grenslijnen van stammen heen.